Borowski carillons 

Borowski Flying Fish

agrandir agrandir
  • carillon
  • hauteur: 62 cm

Prix unitaire   (Article Nº bo-34-20) EUR 695,00 hors TVA: € 584.03 / $ 683.32 bleu

Prix unitaire   (Article Nº bo-34-18) EUR 695,00 hors TVA: € 584.03 / $ 683.32 citro

Prix unitaire   (Article Nº bo-34-19) EUR 695,00 hors TVA: € 584.03 / $ 683.32 orange
 


Borowski Wind Kiwi

agrandir agrandir agrandir
  • carillon
  • hauteur: 180 cm

Prix unitaire   (Article Nº bo-34-13) EUR 595,00 hors TVA: € 500.00 / $ 585.00 jaune

Prix unitaire   (Article Nº bo-34-14) EUR 595,00 hors TVA: € 500.00 / $ 585.00 rouge

Prix unitaire   (Article Nº bo-34-15) EUR 595,00 hors TVA: € 500.00 / $ 585.00 bleu
 


Borowski Wind Lizzy

agrandir agrandir
  • carillon
  • hauteur: 180 cm

Prix unitaire   (Article Nº bo-34-16) EUR 695,00 hors TVA: € 584.03 / $ 683.32 jaune

Prix unitaire   (Article Nº bo-34-17) EUR 695,00 hors TVA: € 584.03 / $ 683.32 bleu
 


Borowski Carlson

agrandir agrandir agrandir
  • hauteur/largeur/profondeur: 165/44/44 cm

Prix unitaire   (Article Nº bo-34-06) EUR 495,00 hors TVA: € 415.97 / $ 486.68 bleu

Prix unitaire   (Article Nº bo-34-07) EUR 495,00 hors TVA: € 415.97 / $ 486.68 orange

Prix unitaire   (Article Nº bo-34-05) EUR 495,00 hors TVA: € 415.97 / $ 486.68 rouge
 


Borowski Windbird

agrandir agrandir agrandir agrandir
  • hauteur/largeur/profondeur: 170/68/68 cm

Prix unitaire   (Article Nº bo-34-02) EUR 495,00 hors TVA: € 415.97 / $ 486.68 bleu

Prix unitaire   (Article Nº bo-34-04) EUR 495,00 hors TVA: € 415.97 / $ 486.68 jaune

Prix unitaire   (Article Nº bo-34-03) EUR 495,00 hors TVA: € 415.97 / $ 486.68 vert

Prix unitaire   (Article Nº bo-34-01) EUR 495,00 hors TVA: € 415.97 / $ 486.68 rouge